polityka-prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I PLIKÓW COOKIES 

komnaty.com.pl

 

DEFINICJE

§1

 1. Administrator – Komnaty Sp. z o.o., ul. Dworcowa 7, 81-704 Sopot, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000518127, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku – VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 957-107-47-69, REGON: 222138710.
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://komnaty.com.pl i jej podstronami.
 4. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

 

ZAGADNIENIA WSTĘPNE

§2

 1. Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii na Stronie.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest także przez pocztę e-mail: biuro@komnaty.com.pl.

 

DANE OSOBOWE

§3

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą Formularza kontaktowego.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane przez Użytkownika Administratorowi w ramach Formularza kontaktowego będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wysłaniem przez Użytkownika zapytania przez Formularz kontaktowy – w celu nawiązania kontaktu
  z Administratorem, a także prowadzeniem korespondencji dotyczącej jego firmy
  i oferowanych przez niego za pośrednictwem strony http://komnaty.com.pl usług.
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w bazie Administratora przez czas prowadzenia korespondencji pomiędzy Stronami.
 5. Administrator zapewnia Użytkownikowi pełną poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika operacji, do której przeznaczony jest Formularz kontaktowy.
 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu przez Użytkownika danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, poza podmiotem określonym w ust. 10 poniżej.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, w przypadku uznania, iż jego dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.
 10. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych pl Spółce Akcyjnej
  z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431335,
  akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie
  – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 852-210-32-52,
  REGON 811158242 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, która gwarantuje poufność danych zapisywanych w jej bazach.

 

PLIKI COOKIES

§4

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika.
 2. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 3. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 4. Administrator informuje, iż istnieje możliwość dokonania konfiguracji przeglądarki internetowej w sposób, który uniemożliwi przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, co może jednak znacznie utrudnić korzystanie przez niego ze strony.
 5. Administrator informuje ponadto, iż pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte
  po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

TECHNOLOGIE DODATKOWE

§5

Administrator informuje Użytkownika, iż stosuje technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika na Stronie, to jest:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych;
 • kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony, w tym długości przebywania Użytkownika na poszczególnych podstronach Strony oraz analizy innych akcji Użytkownika na Stronie.

 

LOGI SERWERA

§6

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, a także informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego Użytkownik korzysta.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze, o którym mowa powyżej.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu jakiejkolwiek identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną,
  a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.