komnaty nieruchomości

Skontaktuj się z nami

Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu kontaktowym danych osobowych będzie Komnaty Sp. z o.o., ul. Dworcowa 7, 81-704 Sopot, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000518127, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku – VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 957-107-47-69, REGON: 222138710. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej: RODO, w związku z wysłaniem przez Ciebie zapytania przez formularz kontaktowy - w celu nawiązania kontaktu z Administratorem, a także prowadzeniem korespondencji dotyczącej jego firmy i oferowanych przez niego za pośrednictwem strony http://komnaty.com.pl usług. Dane będą przechowywane w bazie Administratora przez czas prowadzenia korespondencji pomiędzy Stronami. Będziesz mieć prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skontaktować się z nami. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w
Polityce prywatności